em có bầu mới hơn 2 tuần nhưng em thèm ăn mực khô nướng.nghe có người bảo là không tốt.chị nào biết giúp em với?